Polityka Prywatności

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  W związku z udostępnieniem danych osobowych informujemy, że:


  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w związku
  z nawiązaniem współpracy ze Spółką, szanując Pani/Pana prywatność informujemy, że
  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LUXVET24 PLATFORMA WETERYNARYJNA Sp. z
  o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7; w sprawach związanych z ochroną danych
  osobowych prosimy o kontakt na adres lp.tevxulapurgdoi;

  2. Celem przetwarzania danych jest prawidłowe wykonanie umowy o świadczenie usług
  weterynaryjnych, marketing usług i produktów własnych, dochodzenie roszczeń, wysyłanie informacji
  handlowych, prowadzenie analiz na potrzeby działalności Spółki oraz realizacja prawnych obowiązków
  ciążących na Spółce.

  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  -umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
  -Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust.1 lit a) RODO),
  -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
  -uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  4. Spółka może przekazywać dane osobowe odbiorcom danych lub podmiotom przetwarzającym dane
  osobowe w imieniu Spółki, którym Spółka zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką tylko zgodnie z poleceniami Spółki
  oraz z zachowaniem zasad wynikających z RODO; przekazanie danych może dotyczyć w szczególności
  podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki w zakresie lecznictwa zwierząt.

  5. Spółka nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza obszaru Unii Europejskiej;

  6. Okres przechowywania danych osobowych – dane osobowe Spółka przechowuje do upływu okresu
  przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług weterynaryjnych,
  do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do czasu wycofania zgody lub realizacji
  celu w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi szybciej.

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:
  -prawo dostępu do danych osobowych;
  -prawo żądania poprawiania i sprostowania danych osobowych;
  -prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  -prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną
  sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Spółki;
  -prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
  odczytu maszynowego;
  -prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan
  prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

  9. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu pod adresem https://www.ampulka.com.pl/ -
  pliki cookies

  10.Spółka zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez użytkowników, w szczególności
  takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Spółka nie łączy takich informacji z danymi osobowymi
  użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.
  Spółka wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu
  poprawy funkcjonowania Serwisu.

  11. Spółka stosuje tzw. pliki „cookies”.
  Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie
  przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane
  osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji
  Użytkownika. Spółka stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację
  komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np.
  reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

  12.Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak
  spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub
  będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi
  analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez
  Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.