Zasady współpracy

1. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez 7 dni w tygodniu ( w dni ustawowo wolne od pracy również) w wymiarze czasowym określonym w stale aktualizowanym grafiku ( patrz zakładka AKTUALNOŚCI oraz na naszym profilu  FB). Nie świadczymy usług całodobowo.
2. W trosce o najlepszą jakość świadczonych przez nas usług, pragniemy Państwa poinformować, że na pierwszej wizycie NIEZBĘDNA JEST OBECNOŚĆ ZWIERZĘCIA. Podstawą do postawienia diagnozy i podjęcia leczenia jest badanie kliniczne pacjenta wykonane na miejscu w przychodni  przez któregoś z naszych lekarzy.
3. W celu skontaktowania się z konkretnym lekarzem najłatwiej spotkać się z nim osobiście, w godzinach jego pracy ( można umówić się na konkretną godzinę na wizytę). Jeśli lekarz przyjmuje pacjenta i nie może podejść do telefonu prosimy o pozostawienie numeru kontaktowego i nazwiska osobie odbierającej telefon oraz krótkiej informacji czego sprawa dotyczy. Lekarz oddzwoni, kiedy tylko nie będzie miał pacjentów, co w praktyce oznacza, że może nastąpić to dopiero po zakończeniu dyżuru. Prosimy także wziąć pod uwagę, że nasi lekarze telefonicznie konsultują tylko przypadki leczone i zarejestrowane u nas w przychodni. W przypadkach stanów nagłych lub bardzo poważnych prosimy o zaznaczenie tego w rozmowie z osobą odbierającą telefon.
4. Nie podajemy klientom naszych prywatnych numerów telefonów. W celu skontaktowania się z określonym lekarzem patrz pkt.3.
5. Istnieje możliwość umówienia wizyty w konkretnym lekarzem na określoną godzinę, w tym celu należy skontaktować się z naszą recepcją.
6. Ze względu na czasochłonność niektórych procedur diagnostycznych i postępowania lekarskiego prosimy nie odkładać wizyty ze zwierzakiem na ostatnią chwilę. Planowo ostatni pacjent rejestrowany jest o godzinie 19:30. Oczywiście nie dotyczy to przypadków nagłych oraz stanów zagrażających życiu zwierzęcia.
7. O kolejności przyjęć decyduje zawsze lekarz, zwierzęta z wypadków oraz stany nagłe zagrażające życiu oraz pacjenci umówieni na konkretną godzinę są u nas przyjmowani zawsze w pierwszej kolejności.
8. Wizyty domowe prosimy umawiać z wyprzedzeniem. Nie zawsze i nie w każdej chwili jesteśmy w stanie takie wizyty przeprowadzić. Należy również brać pod uwagę fakt, że nie wszystkie czynności lekarskie mogą być przeprowadzone w warunkach terenowych. Lepiej skontaktować się z nami i ustalić, czy taka wizyta może być zrealizowana.
9. Dysponujemy szpitalem. Część pacjentów wymaga leczenia stacjonarnego. Do szpitala nie przyjmujemy jednak zwierząt agresywnych z uwagi na dobro osób obsługujących szpital oraz innych pensjonariuszy.
10. Zabiegi chirurgiczne oraz inne czasochłonne wykonujemy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz wykonaniu niezbędnych wymaganych przez nas badań wstępnych.
11. Każdorazowo przy wykonywaniu dłuższych procedur lub przy przyjęciu zwierzaka na leczenie stacjonarne lub chirurgiczne opiekun musi wyrazić na piśmie zgodę na postępowanie lecznicze oraz poddanie zwierzęcia znieczuleniu ogólnemu czy sedacji oraz że ma świadomość związanego z tym postępowaniem ryzyka i akceptuje zarówno metodę jak i koszty. Zgoda ta w formie gotowego formularza jest przedstawiana opiekunowi w trakcie wizyty.
12. Nie wykonujemy zabiegów kopiowania uszu i ogonów.
13. W Przychodni Ampułka zabiegi eutanazji, czyli uśpienia zwierzęcia, przeprowadza się wyłącznie ze wskazań medycznych. Nie wykonujemy zabiegów eutanazji na zlecenie lub żądanie opiekuna zwierzęcia. Podstawą do podjęcia decyzji o konieczności przeprowadzenia tego zabiegu jest wyłącznie opinia lekarza przyjmującego, potwierdzająca wskazania medyczne do humanitarnej eutanazji.
14. W Przychodni Ampułka nie przyjmujemy zwierząt agresywnych i dzikich bez kagańca, innego odpowiedniego zabezpieczenia i obecności odpowiedniej liczby opiekunów.
15. W trakcie wizyty w gabinecie lekarskim może przebywać lekarz (wraz z asystentem lub bez) oraz opiekun/ opiekunowie w liczbie nie przekraczającej 3 osób. Ze względu na obecność leków, substancji i sprzętów potencjalnie niebezpiecznych, na terenie przychodni małoletnie dzieci muszą pozostawać pod ścisłą kontrolą rodziców lub opiekunów.
16. Przybywając do nas na wizytę należy zapewnić niezbędną liczbę opiekunów konieczną do sprawnego przeprowadzenia wizyty i zbadania zwierzęcia. Lekarze przyjmujący nie są zobowiązani do przytrzymywania i unieruchamiania pacjentów. Nie należy zatem wysyłać na wizytę ze zwierzakiem samych małoletnich dzieci lub kobiet w ciąży bez zapewnienia odpowiedniego wsparcia. W razie wątpliwości lepiej upewnić się telefonicznie. Do zdjęć RTG zwierzę trzymane jest przez pełnoletniego, zdrowego opiekuna nie będącego w ciąży.
17. Nie wydajemy leków nie znając pacjenta, „w ciemno”.
18. Nie konsultujemy i nie leczymy drogą telefoniczną, mailową, przez internet przypadków zwierząt niezarejestrowanych i nieleczonych aktualnie u nas w przychodni. Drogą mailową i telefoniczną nie udzielamy również porad.
19. Chcąc kontynuować leczenie podopiecznegow naszej przychodni, rozpoczęte w innym zakładzie lekarsko – weterynaryjnym,  lub skonsultować przypadek kliniczny prosimy o wcześniejszy kontakt z nami i dostarczenie nam pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w postaci kart leczenia, zdjęć RTG, opisów badania USG, wyników badań krwi itp.
20. Unikamy anonimowości. Każda wizyta jest odnotowywana w bazie danych ( dane opiekuna i dane pacjenta, sama wizyta). Jako lekarze mamy obowiązek prowadzenia dokumentacji, nie ma zatem wizyt o charakterze „no name”. Sami posługujemy się imiennymi pieczątkami lekarskimi.
21. Wydajemy karty leczenia z opisem wizyty i zaleceniami. Wszelkie wątpliwości prosimy konsultować z lekarzami, prosimy nie zmieniać zaleceń na własną rękę. Lepiej zapytać ( nawet jeżeli pytanie wydaje się naiwne) niż nieświadomie pogorszyć stan zwierzaka.
22. Ze względu na ogromne ryzyko zachorowania wszystkie szczenięta i kocięta wnoszone na teren przychodni przed pierwszym szczepieniem i w trakcie młodzieńczego cyklu szczepień muszą być bezwzględnie trzymane na rękach lub w kontenerkach i nie mogą stykać się zarówno z podłożem, jak i innymi zwierzętami oczekującymi w poczekalni.
23. W naszym kraju nie ma bezpłatnej opieki weterynaryjnej. O wszelkich trudnościach finansowych należy informować lekarza przyjmującego przed wizytą. Z zasady nie praktykujemy odroczonej płatności osobom nie będącym stałymi klientami.
24. Cennik naszych usług jest dostępny  w recepcji przychodni. Ceny podane w cenniku mają jedynie charakter orientacyjny, są uzależnione od wielu czynników , dlatego należy w trakcie wizyty na bieżąco dowiadywać się o przewidywanych kosztach.
25. Do Państwa dyspozycji jest toaleta. Ze względu na obecność znacznej ilości zwierząt na terenie przychodni prosimy uprzejmie zgłaszać personelowi chęć z niej skorzystania. Pracownicy sprawdzą, czy nie grozi Państwu żadne niebezpieczeństwo i udostępnią pomieszczenie.
26. Do dyspozycji naszych klientów na terenie Przychodni znajduje się parking. Bardzo prosimy o nie parkowanie aut na trawnikach, a jedynie w strefach oznaczonych do tego celu. Teren wokół przychodni nie jest naszą własnością.
27. Pomimo krążących o nas opinii nie prowadzimy w AMPUŁCE schroniska dla zwierząt. Porzucenie nam jakichkolwiek zwierząt bez naszej wiedzy i aprobaty będzie ścigane i karane. Na terenie przychodni zainstalowany jest monitoring.
28. W razie jakichkolwiek uwag dotyczących naszej pracy, w trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych usług zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie lub pisząc na adres naszej przychodni. To pomaga nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Do dyspozycji pozostaje również Kierownik Przychodni AMPUŁKA – lekarz weterynarii Agata Przetakiewicz, a w razie jej nieobecności Zastępca Kierownika – lekarz weterynarii Michał Żurawski.

Dni z wami

Powitanych Szczeniąt

Przeprowadzonych Operacji

Wizyt w Ciągu Miesiąca

Nasz Zespół

Specjalność

lek.wet. Agata Przetakiewicz - Kierownik Przychodni ( chirurgia, ortopedia, interna, USG)


lek.wet. Michał Andrzej Żurawski - zastępca Kierownika Przychodni ( interna, chirurgia)


lek.wet. Katarzyna Roguska (interna, USG)


lek.wet. Katarzyna Kraszewska ( kardiologia)


lek.wet. Gagik Geworgian (chirurgia, ortopedia)


lek.wet. Jarosław Wieczorek ( chirurgia, ortopedia)


mgr inż. zootechniki Anna Gruba (recepcja, zootechnik)


Edyta Derlatka ( administracja)